Προς την κα. Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Από δηλώσεις σας και από πληροφορίες που έχουμε συλλέξει προκύπτει ότι τα τελευταία 12 χρόνια δεν έγινε καμία υπoτιμολόγηση των φαρμάκων από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας. Είναι γνωστό ότι κατά την διάρκεια αυτής της 12ετίας έχει λήξει το πατέντο εκατοντάδων φαρμάκων και θα έπρεπε να υπάρξει αυτόματη υποτιμολόγηση της τιμής κατά 20%, το οποίο και δεν έχει συμβεί. Επίσης δεν πραγματοποιήθηκε  κανένας  έλεγχος για να αποδειχθεί εάν οι φαρμακευτικές εταιρείες εξαπάτησαν το ελληνικό κράτος, όπου σύμφωνα με το νόμο 3408/2005 σε περίπτωση αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης από τις ως άνω εταιρείες, προβλέπονταν  αυστηρότατα μέτρα και συγκεκριμένο πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που δηλώνεται από τη φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που επαληθεύεται  από την Υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα εφαρμόσθηκε η εγκριθείσα τιμή.

Συνέπεια των παραπάνω εγκληματικών παραλήψεων υπήρξε το γεγονός της ζημίωσης του κράτους.

 

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός

1) Εάν η νέα ηγεσία:

α) Θα προβεί άμεσα σε έρευνα των παραλήψεων μη υποτιμολόγησης εκατοντάδων φαρμάκων, ως όφειλε, της παραπάνω Επιτροπής ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί το δημόσιο και β) θα προχωρήσει τόσο σε εφαρμογή του πόθεν έσχες των τελευταίων 10 ετών για όσους συμμετείχαν στην επιτροπή Τιμολόγησης, όσο σε ανασύνθεση της εν λόγω Επιτροπής ώστε να συμμετέχουν σε αυτήν και εκπρόσωποι των ασφαλιστικών ταμείων και των καταναλωτών;

 

2) Σε τι συγκεκριμένα μέτρα θα προβεί η Κυβέρνηση, ώστε πραγματικά να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραπλάνηση του ελληνικού κράτους από τις φαρμακευτικές εταιρείες, σύμφωνα με το Ν. 3408/2005 και εάν πρόκειται η ηγεσία του Υπουργείου να συμπληρώσει το άρθρο 14 του Ν.3840/2010 με διάταξη που να καθιστά και ποινικά υπεύθυνο τον εκάστοτε εκπρόσωπο των φαρμακευτικών εταιρειών που θα δίδει τα στοιχεία τιμών της εταιρείας του στο κράτος;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

                              Παναγιώτης Κουρουμπλής