Προς κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα. Λούκα Κατσέλη

Θέμα: Λειτουργία «ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών»

 

 Κυρία Υπουργέ,

 

Το ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ) από το 1991 έως και σήμερα.

Πρόκειται για τη μοναδική Δημόσια Σχολή στο νομό Αττικής, που προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση στα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δυστυχώς πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών, όπως το πλαίσιο της εποπτείας της σχολής, της παρεχομένης εκπαίδευσης, της έλλειψης τακτικού διδακτικού προσωπικού καθώς και της χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, το καθεστώς εποπτείας της Σχολής εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο καθώς δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην διοικητική αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ. Το πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα το σύνολο των υπαλλήλων της

Σχολής να αποτελείται αποκλειστικά από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, με συνέπεια η Σχολή να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις λειτουργικές της ανάγκες.

Επιπροσθέτως, η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το εν λόγω ΚΕΚ, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, καθώς δεν έχουν ακόμα υπογραφεί οι πιστώσεις από τον ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου παραμένουν απλήρωτοι οι ωρομίσθιοι υπάλληλοι για τα δεδουλευμένα των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και των επιδομάτων αδείας και απολύσεως. Επίσης για πρώτη φορά μέχρι σήμερα, δεν εξεδόθη προκήρυξη για εγγραφή πρωτοετών καταρτιζομένων ΑμεΑ στο συγκεκριμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης για το έτος 2010-2011, με συνέπεια να εντείνεται η φημολογία για ενδεχόμενη παύση της λειτουργίας του εν λόγω ΚΕΚ.

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός,

 

Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την επαναφορά του ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών στην άμεση αρμοδιότητα και εποπτεία του ΟΑΕΔ, τη συνέχιση της χρηματοδότησης του και τη στελέχωση του με τακτικό εκπαιδευτικό, ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό;

 

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής