-Παρουσία στο Συνέδριο του Συλλόγου Τριτέκνων -Επίσκεψη στο Δήμο Χαλανδρίου

Παρουσία στο Συνέδριο του Συλλόγου Τριτέκνων , Σάββατο 21 Απριλίου στις 10:00π.μ.

Το Σάββατο 21 Απριλίου,  ο Παναγιώτης Κουρουμπλής παρευρέθη και απηύθυνε χαιρετισμό, σε Συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Τριτέκνων σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

 Κατά την παρέμβασή του ο κ. Κουρουμπλής μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «η λιτότητα πράξεων και ο πληθωρισμός λόγων διέπει τη συμπεριφορά όλων εκείνων που κατεδαφίζουν με τις πολιτικές τους επιλογές,  το κοινωνικό κράτος και τα κοινωνικά δικαιώματα. Προτεραιότητα μου ήταν και παραμένει η υποστήριξη  των κοινωνικών  θεσμών . Στήριξη  του θεσμού της οικογένειας και της συνεισφοράς της μητέρας σε ένα «εθνικής” σημασίας ζήτημα της χώρας μας,  το δημογραφικό.  Επιτακτική περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι η ανάγκη να υπερασπιστούμε συλλογικά, τα κοινωνικά δικαιώματα που αναγνωρίζουν και κατοχυρώνουν την αξιοπρέπεια όλων μάς στην κοινωνία που ζούμε. Η ζωή έχει αποδείξει ότι όσο παραχωρείς το δικαίωμα σε άλλους να αποφασίζουν για εσένα χωρίς εσένα τότε να είσαι αποφασισμένος να πληρώσει το επιτίμιο αυτής της παραχώρησης”.

Επίσκεψη στο Δήμο Χαλανδρίου, Σάββατο 21 Απριλίου στις 11:00π.μ.