Παραδέχτηκε ο Υπουργός Υγείας την απαράδεκτη κατάσταση της ΠΦΥ στη δυτική Αθήνα