Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου) πραγματοποιείται από τους αρμόδιους φορείς σειρά εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι αλλά και μέλη των προγραμμάτων που δίνουν καθημερινά τη μάχη τους για μια ζωή ελεύθερη από εξαρτήσεις.

Τα μεγάλα προβλήματα που υφίστανται οι φορείς και οι εργαζόμενοί τους τα χρόνια του μνημονίου και της ανθρωπιστικής κρίσης είναι λίγο- πολύ γνωστά: μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και απαραίτητα υλικά. Αντίθετα οι ανάγκες των εξαρτημένων ατόμων αυξάνονται λόγω υποβάθμισης των συνθηκών διαβίωσής τους, λόγω στροφής σε φθηνότερες και πιο επικίνδυνες ουσίες και συνοσηρότητας από μολυσματικές  ασθένειες. Τα άτομα πάλι που διεκδικούν μέσα από τη θεραπεία, την επανένταξη και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία έχουν να αντιμετωπίσουν την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Για το Υπουργείο Υγείας είναι προφανώς σημαντική η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το πρόβλημα των εξαρτήσεων, είτε αυτό αφορά στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, είτε τις αναδυόμενες εξαρτήσεις (π.χ. τζόγος, διαδίκτυο κλπ). Κύριο μέλημά μας είναι ωστόσο η στήριξη των δομών και των εργαζομένων που τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς και των ίδιων των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης για αλλαγή τρόπου ζωής.

Συγκεκριμένα:

· Εστιάζουμε στον τομέα πρόληψης της εξάρτησης με στόχο την αναχαίτιση της αυξητικής τάσης  της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο νεανικό πληθυσμό.

· Εφαρμόζουμε όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις στοχεύοντας αφενός στην εξάλειψη της λίστας για ένταξη σε προγράμματα  υποκατάστασης  και αφετέρου στη στήριξη των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής προσέγγισης  και απεξάρτησης.

· Προωθούμε ένα νέο μοντέλο συνέργειας  και λειτουργικής διασύνδεσης των δομών με επίκεντρο τον θεραπευόμενο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνέχεια  της φροντίδας.

· Στηρίζουμε την κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων ως μέτρο ενίσχυσης του θεραπευτικού αποτελέσματος και πρόληψης της υποτροπής.

Τέλος, συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών στέλνουμε το μήνυμα για στήριξη του δικαιώματος των ατόμων που έχουν εμπλακεί με την κατάχρηση ουσιών στην απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη, με στόχο ένα δίκτυο δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλους με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και στην αξιοπρέπεια των εξαρτημένων.