Ομιλία ΥΝΑΝΠ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τον ΟΛΘ