Ομιλία ΥΝΑΝΠ στη Βουλή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τη NOVARTIS