Ομιλία ΥΝΑΝΠ στη Βουλή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τη NOVARTIS

Ομιλία ΥΝΑΝΠ στη Βουλή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τη NOVARTIS