Ομιλία του Π. Κουρουμπλή στο σ/ν Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις»._26.11.2014