Ομιλία στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Ολομέλεια της Βουλής: Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».