Θέμα: Οδικό δίκτυο σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων ορεινής περιοχής Δήμου Θέρμου.

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου που αφορά την βελτίωση-ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων ορεινής περιοχής Δήμου Θέρμου και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής