Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανεβρεθεί λύση για τις συσσωρευμένες από χρόνια οφειλές του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων προς τρίτους.

Υπενθυμίζεται ότι με την αποφασιστική παρέμβαση και πρωτοβουλία του ΥΠΕΣΔΑ, ο Δήμος Αχαρνών μπήκε πρόσφατα στο πρόγραμμα εξυγίανσης και έτσι κατέστη δυνατόν να έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό και να λειτουργεί πλήρως και κανονικά.

Επιπλέον, όμως, έχει ανακύψει το θέμα πρόσθετων οικονομικών υποχρεώσεων από την Δημοτική Επιχείρηση των δημοτικών έργων που βρίσκεται υπό εκκαθάριση αλλά και από δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται από οφειλές και από αξιώσεις τρίτων, οι οποίες εκκρεμούν 10 και πλέον χρόνια.

Απέναντι σε αυτή την δύσκολη για τον Δήμο οικονομική πραγματικότητα, ο υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει με τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες του, κάθε πιθανή λύση η οποία θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και οριστικά το ζήτημα των οφειλών προς τρίτους.

Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί ειδικά το πρόβλημα αυτό του εν λόγω Δήμου, καθώς είναι ένας πολύ μεγάλος σε πληθυσμό και έκταση δήμος, με ανθρώπους του καθημερινού αγώνα και της βιοπάλης».