Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι

Το Αναστάσιμο Μήνυμα ας μας εμπνεύσει για να χτίσουμε μια καλύτερη κοινωνία σχέσεων μετά τη μεγάλη δοκιμασία της πανδημίας που ζούμε.  Σ΄ αυτή την αναμέτρηση με τον κορονοϊό δεν λησμονούμε τους μαχητές της πρώτης γραμμής. Ας τους στείλουμε τις σκέψεις μας και μετά την έξοδο από την πανδημία το πραγματικό ενδιαφέρον μας. Η ήττα του κτητικού ατομικισμού μέσα από αυτή την κρίση γεννά την προσδοκία του Πανανθρώπινου Εμείς.