Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ Δρ. Sultan Bin Ahmad Al Jaber. Το «Μνημόνιο Κατανόησης για τη Θεσμική Συνεργασία στον τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ», συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 3ης Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα 03-04/05/2017.

Ο κ. Κουρουμπλής επισήμανε ότι η γεωπολιτική θέση των ΗΑΕ και η σημασία τους στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και παραγώγων αυτού, σε συνδυασμό με τη σημαντική συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλίας στη διακίνηση του εμπορίου των ΗΑΕ ανά τον κόσμο, καθώς και τη στρατηγική θέση των ελληνικών λιμένων, εντάσσουν το εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης στο πλαίσιο του γενικότερου ενδιαφέροντος της χώρας μας για την ανάπτυξη διμερών συνεργατικών σχέσεων με τα ΗΑΕ, ιδίως στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών.

Η υπογραφή του Μνημονίου αναμένεται να παράσχει ένα ασφαλές και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο εδραίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης της ναυτιλιακής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών. Οι διατάξεις του αντανακλούν τις κύριες ελληνικές προτεραιότητες ναυτιλιακής πολιτικής που, μεταξύ άλλων, θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του ελληνικού πλοίου και του Έλληνα ναυτικού. Ειδικότερα, τα κύρια σημεία του εστιάζονται:

  1. Στην ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων των δυο χωρών στα διεθνώς διακινούμενα φορτία υπό καθεστώς ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

  2. Στην παροχή αμοιβαίων διευκολύνσεων σε πλοία και ναυτικούς.

  3. Στη διευκόλυνση εγκατάστασης ναυτιλιακών εταιριών των δυο χωρών στο έδαφος του άλλου κράτους.

  4. Στην προώθηση της συνεργασίας των χωρών για την εξάλειψη των εμποδίων στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και

  5. Στη διεύρυνση της συνεργασίας σε ευρύτερους τομείς ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, όπως είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών.

Κατά την 3η Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΑΕ, που έλαβε χώρα υπό την συμπροεδρία του Έλληνα ΑΝΥΠΕΞ και του Υπουργού Επικρατείας των Εμιράτων και στο πλαίσιο των εκατέρωθεν παρεμβάσεών τους, έμφαση αποδόθηκε στη διαμόρφωση στρατηγικής σχέσης συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος (εμπόριο, ναυτιλία, ενέργεια, επενδύσεις κλπ). Έγινε ειδική αναφορά στο υπογραφέν Μνημόνιο Κατανόησης και στην προστιθέμενη αξία της υπογραφής του για την προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Επιπρόσθετα, οι δυο πλευρές τόνισαν τη δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους διεθνείς οργανισμούς και ειδικά στο πλαίσιο του ΙΜΟ, μέσω της παροχής αμοιβαίας υποστήριξης στης επερχόμενες εκλογές των Κρατών-Μελών του Συμβουλίου του ΙΜΟ (Δεκέμβριος 2017).

Στο πλαίσιο των εργασιών της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας, θέματα ναυτιλιακής και λιμενικής συνεργασίας συζητήθηκαν μεταξύ υπηρεσιακών εκπροσώπων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οργανισμών Λιμένων, καθώς και εκπροσώπων φορέων ναυτιλίας και λιμένων από τα ΗΑΕ. Οι θεματικές ενότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος καταγράφηκαν σε κοινά πρακτικά που υπεγράφησαν την 04/05/2017 από τους δυο συμπροέδρους.