Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής δήλωσε:

«Συζητήσαμε την προεργασία που απαιτείται ώστε επιτέλους μετά από πολλά χρόνια μέσα στα οποία η Ελλάδα είχε δύο φορές την προεδρία της Ευρώπης να τεθεί, ένα συγκεκριμένο σχέδιο διεκδίκησης, ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος που θα αφορά τη νησιωτικότητα. Παράλληλα δηλαδή με τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που αφορούν τη νησιωτική πολιτική το Υπουργείο θα μετατραπεί σε στρατηγείο πρωτοβουλιών. Εδώ θα καλούμε όλους τους συναρμόδιους για τη νησιωτική πολιτική Υπουργούς και θα παρεμβαίνουμε με το γνωστό τρόπο, με τον οποίο συνηθίζουμε να παρεμβαίνουμε σε συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους των νησιών μας, ώστε επιτέλους αυτή η γάγγραινα της γραφειοκρατίας, που αφαιρεί την ουσία από τις πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται, να σταματήσει και οι πρωτοβουλίες να προχωρούν.

Ξεκινάμε σήμερα και συντονιζόμαστε με την Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ. Οργανώνουμε συνάντηση των 23 νησιωτικών περιφερειών της ΕΕ. Επικοινωνούμε και συνεννοούμεθα με τους ομολόγους μας Υπουργούς των νοτίων ευρωπαϊκών χωρών. Σε περίπου δέκα ημέρες θα στείλουμε επιστολή στον αρμόδιο Επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής Karmenou Vella. Η επιστολή θα είναι προϊόν συνεννόησης με τους 23 ευρωπαίους Περιφερειάρχες νησιωτικών περιοχών.

Στις γιορτές που θα είναι εδώ οι Ευρωβουλευτές μας, θα κάνουμε μια συνάντηση μαζί τους για να τους ενεργοποιήσουμε στο πλαίσιο των μεγάλων ευρωπαϊκών κομμάτων, ώστε να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους, Ευρωβουλευτές από χώρες με νησιωτικές περιφέρειες.

Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι στη σύνοδο των 9 στη Λισσαβώνα, θα θέσει το ζήτημα με βάση τις προτάσεις που θα έχουμε ετοιμάσει, ενώ αρχές Ιανουαρίου θα συναντηθώ με τους ομολόγους μου της Μάλτας και της Κύπρου. Ταυτοχρόνως θα συνεχιστούν οι επαφές με τους άλλους Υπουργούς. Στις αρχές Μάρτη υπάρχει μια συνέλευση των νησιωτικών περιφερειών.

Και εκεί θα κατατεθεί αυτή η πρόταση για να ενισχυθεί το συμμαχικό σχήμα της πρωτοβουλίας μας. Έτσι, πιστεύω ότι κατά τη σύνοδο κορυφής της μαλτέζικης προεδρίας (που τη θεωρούμε ευνοϊκή, επειδή είναι νησιωτική χώρα), θα έχουμε κάνει επιτέλους μια οργανωμένη, συντεταγμένη, συγκροτημένη, συμμαχική πρόταση, ώστε να έχουμε πολλές ελπίδες ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να προωθήσουμε τη διεκδίκηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος, για την εδαφική συνοχή της Ευρώπης. Δηλαδή να αισθάνεται ο κάθε πολίτης που ζει στα νησιά της Ευρώπης ευρωπαίος πολίτης.»

Συζ ητήσαμε την προεργασία που απαιτείται ώστε επιτέλους μετά από πολλάχρόνια μέσα στα οποία η Ελλάδα είχε δύο φορές την προεδρία της Ευρώπης να τεθεί,ένα συγκεκριμένο σχέδιο διεκδίκησης, ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος που θααφορά τη νησιωτικότητα. Παράλληλα δηλαδή με τις χθεσινές εξαγγελίες τουΠρωθυπουργού που αφορούν τη νησιωτική πολιτική το Υπουργείο θα μετατραπεί σεστρατηγείο πρωτοβουλιών. Εδώ θα καλούμε όλους τους συναρμόδιους για τηνησιωτική πολιτική Υπουργούς και θα παρεμβαίνουμε με το γνωστό τρόπο, με τονοποίο συνηθίζουμε να παρεμβαίνουμε σε συνεργασία με τους θεσμικούςεκπροσώπους των νησιών μας, ώστε επιτέλους αυτή η γάγγραινα της γραφειοκρατίας,που αφαιρεί την ουσία από τις πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται, να σταματήσει καιοι πρωτοβουλίες να προχωρούν.Ξεκινάμε σήμερα και συντονιζόμαστε με την Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ.Οργανώνουμε συνάντηση των 23 νησιωτικών περιφερειών της ΕΕ. Επικοινωνούμεκαι συνεννοούμεθα με τους ομολόγους μας Υπουργούς των νοτίων ευρωπαϊκώνχωρών. Σε περίπου δέκα ημέρες θα στείλουμε επιστολή στον αρμόδιο ΕπίτροποΘαλάσσιας Πολιτικής Karmenou Vella. Η επιστολή θα είναι προϊόν συνεννόησης μετους 23 ευρωπαίους Περιφερειάρχες νησιωτικών περιοχών.Στις γιορτές που θα είναι εδώ οι Ευρωβουλευτές μας, θα κάνουμε μιασυνάντηση μαζί τους για να τους ενεργοποιήσουμε στο πλαίσιο των μεγάλωνευρωπαϊκών κομμάτων, ώστε να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους,Ευρωβουλευτές από χώρες με νησιωτικές περιφέρειες.Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι στη σύνοδο των 9 στη Λισσαβώνα, θαθέσει το ζήτημα με βάση τις προτάσεις που θα έχουμε ετοιμάσει, ενώ αρχέςΙανουαρίου θα συναντηθώ με τους ομολόγους μου της Μάλτας και της Κύπρου.Ταυτοχρόνως θα συνεχιστούν οι επαφές με τους άλλους Υπουργούς. Στις αρχέςΜάρτη υπάρχει μια συνέλευση των νησιωτικών περιφερειών.Και εκεί θα κατατεθεί αυτή η πρόταση για να ενισχυθεί το συμμαχικό σχήματης πρωτοβουλίας μας. Έτσι, πιστεύω ότι κατά τη σύνοδο κορυφής της μαλτέζικηςπροεδρίας (που τη θεωρούμε ευνοϊκή, επειδή είναι νησιωτική χώρα), θα έχουμε κάνειεπιτέλους μια οργανωμένη, συντεταγμένη, συγκροτημένη, συμμαχική πρόταση, ώστενα έχουμε πολλές ελπίδες ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να προωθήσουμε τηδιεκδίκηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος, για την εδαφική συνοχή τηςΕυρώπης. Δηλαδή να αισθάνεται ο κάθε πολίτης που ζει στα νησιά της Ευρώπηςευρωπαίος πολίτης.»