Θέμα: Συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

Κύριε  Υπουργέ,

 

Έντονη ανησυχία στην ευαίσθητη τάξη των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, των πολεμικών συνταξιούχων οπλιτών και των μελών των οικογενειών τους, έχει προκαλέσει το κατεπείγον έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (υπ’ αριθμόν 950/185/711397/Σ.8240/30-09-11), με το οποίο δρομολογείται η κατάργηση του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.

Ως γνωστόν το ΤΑΑΘΠ συστάθηκε με τον Α.Ν. 1324/1949 περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου, κυρώθηκε με το Ν. 1487/50 και λειτουργεί βάση προσωρινού  κανονισμού του 1951 και μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις ΚΥΑ 1987.

Σκοπός της ίδρυσης του εν λόγω ΝΠΔΔ ήταν και παραμένει η παντοειδής προστασία των ανωτέρω προστατευόμενων κατηγοριών με την επιπρόσθετη παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς σε αυτές.

Στο Ταμείο υπηρετούν μόνον 8 μόνιμοι υπάλληλοι, έναντι 19 θέσεων που προβλέπει ο οργανισμός, ενώ η μισθοδοσία τους καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του ΤΑΑΘΠ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ΤΑΑΘΠ διαθέτει οικονομική αυτοτέλεια και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η περιουσία του προέρχεται κατά 81%,  από κρατήσεις 2% επί τον συντάξεων των  Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου και από σχολάζοντα περίπτερα και μόνον 19% από κοινωνικούς πόρους.

Δεδομένου ότι βάση του άρθρου 21, παρ. 2 του Συντάγματος ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός  

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου το ΤΑΑΘΠ,  να συνεχίσει  να επιτελεί απρόσκοπτα τη λειτουργία του;

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής