Θέμα: Λειτουργία Κέντρου Υγείας Κατούνας.

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Δήμου Ακτιού-Βόνιτσας που αφορά την ανάγκη λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Κατούνας και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής