Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Ερώτηση ” Μείωση του χρόνου εκπαίδευση για τους πρωτοετείς δόκιμους αστυφύλακες”

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη