Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη. Θέμα: Κήρυξη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ως πυρόπληκτου

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 25ης και 26ης Αυγούστου 2011  και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής