Κίνδυνος από την απόρριψη των χρησιμοποιημένων self test για τον covid-19

«Κίνδυνος από την απόρριψη των χρησιμοποιημένων self test για τον covid-19», Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Υγείας, 05.04.2021