Προς την κα. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Προβλήματα από την μη καταβολή χρηματοδότησης στον σύλλογο “Αμυμώνη”.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής