Προς την κα. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία και οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής