Προς την κα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κυρία Υπουργέ,

Στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης, την 18η Οκτωβρίου 2009 αναφέρατε μεταξύ άλλων, και νομοθετικές παρεμβάσεις για τα κάτωθι θέματα, που αφορούν την οικονομική στήριξη του αγρότη, και συγκεκριμένα τη:

  • Χρηματοδοτική στήριξη των αγροτών στις επενδυτικές τους δραστηριότητες, αλλά και στις τρέχουσες συναλλαγές.
  • Σύσταση Αγροτικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του προτύπου του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
  • Συγκρότηση συλλογικών παρεμβάσεων για την διακίνηση των εισροών στην αγροτική παραγωγή.
  • Προσαρμογή του ΕΛΓΑ στις νέες συνθήκες παραγωγής και κλιματικών αλλαγών.

 

 

Ερωτάται η κα Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση για να υλοποιηθούν οι ανωτέρω προγραμματικές δεσμεύσεις της;

 Ο Ερωτών Βουλευτής

   Παναγιώτης Κουρουμπλής