Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Προεδρίας

Θέμα: Προβλήματα στην λειτουργία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Κύριε,

Σας αποστέλλουμε επιστολή διαμαρτυρίας του Δήμου Αγρινίου και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

 

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής