Προς τoν κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Θέμα: Τροποποίηση –προσθήκη στο άρθρο 16 του σ/ν για το “ασφαλιστικό”.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής