Προς τoν κ. Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Υπόμνημα Δικαστικών Υπάλληλων.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης Κουρουμπλής