Η συζήτηση για το σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών

Η ομιλία μου κατά την συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Αναφέρθηκα στα εκτεταμένα προβλήματα πέντε σχολείων του Δήμου Αιγάλεω για τα οποία είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Σ. Πέτσα ότι στο παρόν νομοσχέδιο θα υπήρχε άρθρο που θα έδινε λύση στο πρόβλημα αλλά τελικά δεν υπήρχε επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης ρύθμισης ακόμη και την τελευταία στιγμή έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.