Η παρουσίαση του Βιβλίου μου με τίτλο “Το Ακανθερό Βλέμμα του Κοινωνικού Αποκλεισμού”