Η παρέμβαση μου στην Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Συζητήθηκε το σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τη δημιουργία ενός κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον πληθυσμό».