Η Ομιλία μου στη βουλή κατά τη συζήτηση Σ/Ν Υπουργείου Υγείας

Η Ομιλία μου στην βουλή κατά τη συζήτηση του Σ/Ν Υπουργείου Υγείας «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας»