Η ομιλία μου στη Βουλή 21.12.22

Η ομιλία μου στη Βουλή κατά την συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου του Υπουργείου Υγείας «Ολοκληρωμένο σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»