Η κοινωνία σε απόγνωση και η κυβέρνηση σε αυταρέσκεια

Η κυβέρνηση παραμένει επικίνδυνα αυτάρεσκη, ξεχνώντας ότι αύξησε το ΦΠΑ στο ρεύμα και μορφοποιήσε την απαράδεκτη ρήτρα αναπροσαρμογής.
💶 Η κυβέρνηση αδυνατεί να κυνηγήσει τους απατεώνες και αυτό φαίνεται από τα εισπραχθέντα έσοδα των ελέγχων.

Πώς λειτουργεί το φορολογικό πλαίσιο σε σχέση με τις ενδοομιλικές συναλλαγές;
⛽ Διασφαλίζεται το σύστημα εισροών-εκροών και η σύνδεσή του με τις φορολογικές βάσεις δεδομένων στα πρατήρια υγρών καυσίμων; Πώς δικαιολογούνται τελικά οι καθημερινές σχεδόν αυξήσεις στα καύσιμα, μία κατάσταση που οδηγεί τους πολίτες σε απόγνωση;
(Από την παρέμβασή μου στη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων και ειδική μόνιμη επιτροπή θεσμών της Βουλής)