Προς τoν κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Εύρυθμη λειτουργία Γραφείου ΠΕ Ναυπάκτου.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής