Γενική γραμματεία Υπουργείου Υγείας

Το 1993 διορίστηκε με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σηματοδοτώντας από τη θέση αυτή με καινοτόμες, πολλαπλές πρωτοβουλίες, την άνοιξη της Πρόνοιας στην Ελλάδα, για μια κοινωνία βιοκεντρική χωρίς ρατσισμούς και αποκλεισμούς.

Νέοι θεσμοί προωθούνται με φαντασία:

Το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”, που επιχειρεί να απαντήσει στα προβλήματα της εγκατάλειψης και της μοναξιάς των ηλικιωμένων στο σπίτι.
Kατασκευάζεται δίκτυο 32 κέντρων υποστήριξης προσώπων με ειδικές ανάγκες σε όλη την Ελλάδα για πρώιμη και έγκυρη διάγνωση της αναπηρίας.
Κατασκευάζεται δίκτυο 12 κέντρων φυσικής αποκατάστασης στην Ελλάδα για σύγχρονη αντιμετώπιση της κινητικής αναπηρίας.
Δίκτυο δεκάδων παιδικών σταθμών κατασκευάζονται, στελεχώνονται και λειτουργούν για πρώτη φορά στην χώρα,
Το κέντρο άμεσης κοινωνικής βοήθειας (166) της πρόνοιας ξεκινά να θεσμοθετείται για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο.
Δεκάδες ΚΑΠΗ και ιδρύματα επί μέρους κατηγοριών αναπηρίας, κατασκευάζονται και ξεκινούν να λειτουργούν για πρώτη φορά.
Εξασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πιστώσεις για την κατασκευή του κέντρου αποτοξίνωσης εξαρτημένων ανθρώπων.