Θέμα: Φορολόγηση και έλεγχος ελληνικών κεφαλαίων σε Τράπεζες του εξωτερικού

Θέμα: Φορολόγηση και έλεγχος ελληνικών κεφαλαίων σε Τράπεζες του εξωτερικού

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Ο ελληνικός λαός, βιώνει ένα φοβερό μαρτύριο κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, στενάζοντας  υπό το βάρος των συνεχών φορολογικών επιδρομών. Χρέος της Κυβέρνησης είναι να πείσει τους Έλληνες πολίτες, ότι τα βάρη κατανέμονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο, δίχως να πλήττονται μονίμως οι οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.

Ωστόσο τη στιγμή που η χώρας μας δοκιμάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπήρξε μεγάλη – κατά την τελευταία διετία- η διαρροή καταθέσεων Ελλήνων πολιτών σε Τράπεζες της αλλοδαπής και κυρίως σε Ελβετία, Κύπρο, Αυστρία και Λουξεμβούργου.

Επανειλημμένα, τόσο στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όσο και σε ομιλίες μου στην Ολομέλεια της Βουλής, έθεσα το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει δεσμευτική απάντηση της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των εν λόγω καταθέσεων.

Με καθυστέρηση αρκετών μηνών, μόλις την 14/09/2011, εκδόθηκε ΦΕΚ με το οποίο επικυρώθηκε η απόφαση κατά την οποία τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα υποχρεούνται να δώσουν στο Υπουργείο Οικονομικών πληροφορίες για εμβάσματα εξωτερικού σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα για την τελευταία διετία, με καταλυτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου. Είναι γνωστό ότι η Γερμανία και η Μ. Βρετανία στις 10 και 26 Αυγούστου αντιστοίχως προχώρησαν, κατόπιν μακράς διαπραγματεύσεως σε συμφωνία με την Ελβετία, κατά την οποία η τελευταία υποχρεούται να επιβάλλει φόρο διακράτησης στις καταθέσεις υπηκόων των ως άνω χωρών, τον οποίο το Ελβετικό Υπουργείο Οικονομικών θα αποδίδει κάθε χρόνο στις χώρες αυτές. Με τη συμφωνία αυτή εκτιμάται ότι οι ελβετικές τράπεζες θα καταβάλλουν προκαταβολικά στη Γερμανία ποσό ύψους 2 δις ελβετικών φράγκων και στη Μ. Βρετανία 500 εκατομμύρια αντιστοίχως.

 

Κατόπιν των ως άνω ερωτάται ο κ. Υπουργός,

 

1) Θα προχωρήσει άμεσα η Κυβέρνηση σε υπογραφή συμφωνίας με την Ελβετία όπως έπραξαν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την φορολόγηση ελληνικών καταθέσεων σε ελβετικές τράπεζες, και εάν ναι ποιο το πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας και σε τι χρονικό ορίζοντα θα υλοποιηθεί;

 

2)Θα προβείτε σε δημοσιοποίηση των ονομάτων αυτών που κατέθεσαν 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού, αφού τα απέσυραν από τις ελληνικές τράπεζες τα τελευταία δύο χρόνια καθώς επίσης ποιο θα είναι το ύψος της φορολόγησης των εν λόγω καταθέσεων, δεδομένου ότι η Γερμανία και η Μ. Βρετανία επέβαλαν 19%-34% επί των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί στην Ελβετία και δεν έχουν δηλωθεί, καθώς και παρακράτηση 27%-48% στην πηγή του εισοδήματος ή των κερδών για τα ίδια κεφάλαια;

 

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής