Η ομιλία μου στη συζήτηση της ΠΝΠ για τις πυρκαγιές και την προστασία του περιβάλλοντος

Σ/Ν Υπ. Περιβάλλοντος Κύρωση: α) 5.8.2021 Π.Ν.Π. Έκτακτα μέτραγια την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών και β) 13.8.2021 Π.Ν.Π. Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 & συναφείς διατάξεις κ.α.δ. – 31.08.2021