Ευρεία σύσκεψη, συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, παρουσία του Υφυπουργού κ. Γιάννη Μπαλάφα, με σκοπό των συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΨΥΔΗΠΕΕΚ

Ευρεία σύσκεψη, συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, παρουσία του Υφυπουργού κ. Γιάννη Μπαλάφα, με σκοπό των συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο  υλοποίησης του έργου ΨΥΔΗΠΕΕΚ

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων». Στη συνάντηση, συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης κ. Πέτρος Τριάρχης, οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Κοινωφελών Περιουσιών  των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.

Όλοι οι παριστάμενοι συμφώνησαν ότι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού συντονισμού των συναρμόδιων φορέων, συνιστά την αναγκαία συνθήκη ώστε να καταστεί εφικτή η καταγραφή των περιουσιών για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών, στο πλαίσιο του έργου ΨΥΔΗΠΕΕΚ, ενώ συζήτησαν διεξοδικά και το ζήτημα της κάλυψης κενών  προσωπικού.
Ο κ. Κουρουμπλής έδωσε ζήτησε από κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση να σταλούν πλήρη στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την μέχρι τώρα καταγραφή Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και στοιχεία που αφορούν σε ελλείψεις προσωπικού.

Θα πραγματοποιηθεί, γι’ αυτό, νέα συνάντηση σε εύλογο χρόνο.

Ο έτερος μεγάλος άξονας της σημερινής συνεδρίασης, με την συμμετοχή εδώ του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Γιώργου Τσίπρα αφορούσε στο θέμα των αδειών παραμονής Οικονομικά Ανεξάρτητων Αλλοδαπών, προερχόμενων κυρίως από το Ιράν. Πτυχές του ζητήματος εξέθεσε ο κ. Τσίπρας στον Υπουργό Εσωτερικών.

Παράλληλα, δε, τέθηκε από τους Γενικούς Διευθυντές Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αρμόδιους για άδειες παραμονής που αφορούν στην κατηγορία οικονομικά ανεξάρτητων αλλοδαπών-υποψήφιων επενδυτών, ζητήματα δυσκολιών που συναντούν αυτοί οι άνθρωποι αυτοί, κατά τη διαδικασία αδειοδοτήσεων.

Πέραν των παραπάνω, τέθηκε ως βασικό πρόβλημα, η υποστελέχωση των αρμόδιων για τις αδειοδοτήσεις τμημάτων, σε σχέση με τον φόρτο δουλειάς.

Οι κ.κ. Κουρουμπλής και Τσίπρας, συμφώνησαν από κοινού για την ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων, το ταχύτερο δυνατό, ώστε να ξεπεραστούν τα εν λόγω εμπόδια, με κύριο γνώμονα την ενθάρρυνση επενδύσεων στη χώρα.