Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο Θέμα: Αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) για έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου της αριθ. Υ4α/οικ. 186114/ΦΕΚ 2080/31/12/2010 Κ.Υ.Α.

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε έγγραφο που μας κοινοποίησε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), με το οποίο αιτούνται την άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου της αριθ. Υ4α/οικ. 186114/ΦΕΚ 2080/31/12/2010 Κ.Υ.Α., για να μπορέσουν να εξαιρεθούν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις –όλων των κατηγοριών χρονίων παθήσεων- που παρακολουθούνται σε τακτική βάση σε εξειδικευμένες μονάδες ή ιατρεία ή κέντρα των δημοσίων Πανεπιστημιακών και Γενικών Νοσοκομείων από την καταβολή της αμοιβής του εξέταστρου των 5 ευρώ και την αμοιβή όλων των διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

 

 

Ο Aναφέρων Βουλευτής

Παναγιώτης Κουρουμπλής