Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

Θέμα: Λήψη μέτρων εξαίρεσης των προστατευόμενων των Νόμων 2643/98 και 1648/86 από την εργασιακή εφεδρεία

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Όπως είναι γνωστό η Κυβέρνηση μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου προχωρά στην εφαρμογή σκληρών μέτρων εις βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων. Ένα από τα σκληρά και επώδυνα μέτρα είναι και το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας που αφορά την άμεση απομάκρυνση χιλιάδων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Καθίσταται σαφές ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα βρεθούν στην απόλυση και στην ανεργία. Ωστόσο  εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, δεν γίνεται καμία αναφορά εξαίρεσης από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας των προστατευόμενων προσώπων του Ν. 1648/86 και του Ν. 2643/98 όπως είναι κατηγορίες ΑμεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών εθνικής αντίστασης, αναπήρων πολέμου κ.α.

Είναι φανερό ότι στην «κλίνη του Προκρούστη»  δεν μπορούν να τεθούν οι εν λόγω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που αντί για απόλυση χρήζουν της άμεσης προστασίας και υποστήριξης από το Κράτος.

 

Κατόπιν των ως άνω ερωτώνται οι κ.κ.  Υπουργοί  

Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε άμεσα προ της εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας, για τα προστατευόμενα πρόσωπα των  Νόμων  2643/98 και 1648/86;

Τρίτη, 27 Σεπτέμβριου 2011

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής