Ερώτηση προς την κα. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Νοέμβριο του 2007, εκδόθηκε υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 28/11/07) μεταφοράς της μονάδας μεσογειακής αναιμίας του Δρακοπούλειου Κέντρου Αιμοδοσίας στους χώρους του Νέου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ν.Ε.Ε.Σ.). Κατόπιν, δεσμεύτηκαν τα απαραίτητα κονδύλια, βρέθηκε ο κατάλληλος εντός του νοσοκομείου του Ν.Ε.Ε.Σ. χώρος για την εγκατάσταση της μονάδας και λήφθηκε ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ. του Ν.Ε.Ε.Σ. υπέρ της αναγκαιότητας μεταφοράς της μονάδας. Πέρασαν δύο χρόνια και δύο μήνες από τότε και η μεταφορά της μονάδας ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Η καθυστέρηση αυτή είναι επικίνδυνη για τη ζωή 150 ανθρώπων με θαλασσαιμία που συνεχίζουν να μεταγγίζονται στην μονάδα μεσογειακής αναιμίας του Δρακοπούλειου υπό πολύ αντίξοες συνθήκες.

Παρόλο την έντονη διαμαρτυρία του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α.) με επιστολές προς άπαντες τους σχετιζόμενους με την ασφάλεια των μεταγγίσεων φορείς για την ακαταλληλότητα των συνθηκών και μεθόδων μετάγγισης, δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει κάποια πρόοδος.

Πιστεύω ότι αυτή η επικίνδυνη εκκρεμότητα πρέπει να λάβει άμεσα τέλος, πριν θρηνήσουμε κάποιο θύμα.

Ερωτάται η κα. Υπουργός: “Σε τι ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η ειλημμένη υπουργική απόφαση των δύο και πλέον χρόνων;”

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής