Ερώτηση προς την κα. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η ύπαρξη ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους οφείλει να εξασφαλίσει ίσες δυνατότητες στο αυτό σημείο εκκίνησης όλων των νέων, ώστε η εξέλιξή τους να μην εξαρτάται από την κοινωνικοοικονομική θέση της οικογένειας. Τις μέρες αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες. Εκατοντάδες νέοι και νέες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα συνέχισης των σπουδών τους, λόγω της αδυναμίας της πολιτείας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Το άβατο της διαχείρισης των φοιτητικών εστιών, η απουσία επαρκών φοιτητικών στεγών και η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης οδηγούν πολλούς νέους στην απόφασή τους για μη συνέχιση των σπουδών τους. Αν είναι δυνατόν σε φοιτητές με οικογενειακό εισόδημα 4.000€ & 5.000€ ετησίως να απορρίπτεται το αίτημα στέγασή τους στις φοιτητικές εστίες, με συνέπεια να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. Η δωρεάν Παιδεία καθίσταται κενού περιεχομένου όταν δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα εκείνων που την έχουν ανάγκη.

Ερωτάται η κα. Υπουργός: “Ποια θα είναι τα άμεσα μέτρα, με τα οποία η νέα κυβέρνηση θα αποτυπώσει μία νέα πολιτική μέριμνας στον τομέα της στέγασης των αδύναμων οικονομικά φοιτητών;”

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής