Επίσκεψη του Παναγιώτη Κουρουμπλή στην Πετρούπολη

Επίσκεψη του Παναγιώτη Κουρουμπλή στην Πετρούπολη- Δυόμιση χρόνια διακυβέρνησης της
Ν.Δ και δεν υλοποιήθηκε ούτε ένα σημαντικό έργο στην Πετρούπολη. Συναντήσεις εργασίας
με φορείς.