-Επίσκεψη στο Νοσ. Γ.Γεννηματάς -Ομιλία στο Βύρωνα

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς και στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου, Παρασκευή 20 Απριλίου στις 10:00π.μ.
Ομιλία  σε συγκέντρωση σε κλειστό χώρο στο Βύρωνα, Παρασκευή 20 Απριλίου στις 20:00π.μ.