Επίσκεψη στο Δήμο Περιστερίου

Επίσκεψη σε χώρους εστίασης και αναψυχής στο Δήμο Περιστερίου, Κυριακή 22 Απριλίου στις 10:00 π.μ.