Επίκαιρη Ερώτηση Θέμα : «Μόνιμα με ράντζα λειτουργούν οι εφημερίες στο Αττικόν Νοσοκομείο».

Η συζήτηση της Επίκαιρής Ερώτησης στη Βουλή με θέμα: «Μόνιμα με ράντζα λειτουργούν οι εφημερίες στο Αττικόν Νοσοκομείο». Η Αν. Υπουργός Υγείας κ. Μ. Γκάγκα απάντησε για το φαινόμενο των ράντζων, με τα οποία λειτουργεί σε μόνιμη βάση το Αττικόν Νοσοκομείο στις εφημερίες, καθώς και τη στελέχωση του Νοσοκομείου με προσωπικό και κατάλληλες υποδομές