Επίκαιρη ερώτηση για τις σοβαρές ελλείψεις στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα