Θέμα: Επανεξέταση του ποσοστού αναπηρίας για τους μεταμοσχευθέντες ήπατος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απόγνωση   βρίσκονται πλέον 350 μεταμοσχευθέντες ήπατος – εκ των οποίων και 35 παιδιά- κατόπιν αλλαγών του νέου Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.) του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με τον οποίο επέρχεται δραστική μείωση του ποσοστού αναπηρίας για τους εν λόγω ασθενείς. Συγκεκριμένα το ποσοστό αναπηρίας για τους μεταμοσχευθέντες ήπατος μειώνεται από το 80% στο 10% τον δεύτερο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση, σε αντίθεση με το σταθερό δια βίου και σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αναπηρίας άλλων μεταμοσχευμένων ασθενών.

Είναι δε γνωστό πως ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ο κατεξοχήν αρμόδιος οργανισμός της χώρας όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις αναφέρει ότι επιβάλλεται να προσδιοριστεί το ποσοστό αναπηρίας στους μεταμοσχευμένους από ήπαρ σε άνω του 80%. Άλλωστε την ίδια εισήγηση έχει καταθέσει και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας στην οποία προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας σε μεταμοσχευμένους από ήπαρ άνω του 80%.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας των ηπατοπαθών ασθενών  είναι κατανοητό ότι οι μεταμοσχευμένοι  πρέπει να βρίσκονται σε συχνή παρακολούθηση με τακτές νοσηλείες και μετά την υποβληθείσα μεταμόσχευση για την αποτροπή της απόρριψης του μοσχεύματός τους. Συνεπώς οποιαδήποτε μείωση του ποσοστού αναπηρίας δεν θα τους επιτρέπει να έχουν την απαραίτητη θεραπεία εφ΄ όρου ζωής,  λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο μεγάλο κόστος θεραπείας.

 

Κατόπιν των ως άνω ερωτάται o κος. Υπουργός,

 Προτίθεστε να προβείτε σε επανεξέταση του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας για τους μεταμοσχευθέντες ήπατος;

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής