Ένταξη των εργαζόμενων στους Δήμους στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό

«Ένταξη των εργαζόμενων στους Δήμους στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό», Ερώτηση Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών & Υγείας, 03.03.2021