Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που άπτονται  του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται για ένα έτος η ισχύς της ΚΥΑ, που αφορά στην παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού, με τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

Με την παραπάνω διάταξη διασφαλίζονται τα προσδοκώμενα έσοδα του Δημοσίου και των Δήμων, ενόψει της επικείμενης έναρξης της θερινής περιόδου και των χρονοβόρων διαδικασιών που θα απαιτούνταν για την παραχώρηση του δικαιώματος, σε τρίτους, χωρίς ωστόσο να επέρχεται παράταση των συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους που έχουν συναφθεί έως 30.4.2016.