Η Ελλάδα να αξιοποιήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα στην παραγωγή φαρμάκου

Η παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει κοινό στόχο  του πολιτικού συστήματος και κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ελλάδα διαθέτει φαρμακευτικές  εταιρίες με υψηλή τεχνογνωσία και με εξελιγμένες γραμμές παραγωγής. Διαθέτει ακόμα υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, καθώς και αξιόπιστα ερευνητικά  κέντρα. Ως εκ τούτου μπορεί, και το πιστεύω αυτό, αφενός μεν  να γίνει η Ελβετία της Νότιας Ευρώπης σε αξιόπιστο γενόσιμο φάρμακο, αν το οραματιστούμε, το πιστέψουμε και το στοχεύσουμε από κοινού,  αφετέρου δε,  μετά τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού πολλών πολυεθνικών, μπορούμε να απαιτήσουμε να παράγουν οι ξένες πολυεθνικές  στην Ελλάδα (σε συνεργασία με γραμμές παραγωγής ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών) τα φάρμακά  που διακινούν στη χώρα μας.

Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα στην παραγωγή φαρμάκου. Μια τέτοια προσπάθεια θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έβαλε πλάτη στην περίοδο της κρίσης και ούτε μείωσε μισθούς ούτε μείωσε προσωπικό.