Ευθύνη της κυβέρνησης η στήριξη της κοινωνίας στη σημερινή πολυσύνθετη κρίση